Akademi

Koni Penetrasyon Deneyi (CPT)


Zeminlerde örnek alma ve örnek hazırlama aşamalarındaki örselenme nedeni ile, zemin etüdlerinde çoğunlukla yerinde (in-situ) deney yöntemleri tercih edilmektedir. Konik penetrasyon deneyi (CPT) ise bu deneyler içinde; sondaj gerektirmemesi, direk ölçüm yapılabilmesi, CPT verileri ile zemin tanımlamasının ve temel tasarımlarının yapılabilir olması nedenleri ile özellikle yumuşak kil ve gevşek kumlarda tercih edilmektedir. Uygulama hızının yüksekliği ve derinlikte sürekli veri toplaması diğer avantajlarıdır. Ülkemizde 70'li yıllarda kullanılmaya başlanan yöntem, 90'lı yıllarda yaygınlaşmış bir
yerinde test seçeneği haline gelmiştir.

Koni Penetrasyon Deneyi (CPT) uygulamalarında; AKADEMİ ZEMİN olarak son teknoloji cihazlarımız ve konusunda uzmanlaşmış mühendis ve tekniker kadromuzla projelerinizde yapılacak deneysel çalışmalarda büyük hassasiyet göstermekteyiz. Sonuçların en doğru ve hızlı olabilmesi için tüm AKADEMİ kadrosu gerekli özveri ve disiplinel çalışma anlayışını kendi ilke edinerek faaliyetlerini göstermektedir.